Duurzaam Ondernemen

Bergh Brandveiligheidsinstallaties heeft invulling gegeven aan ‘duurzaam ondernemen’. In ons manifest zijn de missie, visie en onze uitgangspunten omschreven.

ZORGEN VOOR BALANS,
IS ZORGEN VOOR TOEKOMST
MANIFEST DUURZAAM ONDERNEMEN BERGH BEDRIJVEN

VISIE

De Bergh bedrijven zijn zich bewust van de invloed die het als gehele onderneming heeft op de maatschappij, alsmede
van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het als regionaal georiënteerde onderneming met zich meedraagt. Het bewaken van de ecologische voetafdruk van de onderneming alsmede de bedrijfsmatige CO2 -belasting is hierin noodzakelijk. Onze doelstelling is om voor alle afdelingen van de Bergh bedrijven  te investeren in bewustwording op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaam Ondernemen is onderdeel van onze integrale visie op ondernemerschap. Als onderneming creëren we waarde op sociaal, ecologisch en economisch gebied.

Het zorgen voor evenwicht in de bovenstaande maatschappelijke, ecologische en bedrijfsmatige overwegingen behoort binnen onze onderneming tot “Duurzaam Ondernemen”.

MISSIE

De Bergh bedrijven zorgen voor balans op het gebied van duurzaam ondernemen en dragen hiermee bij aan de waarborging van de continuïteit van haar volledige onderneming door;

 1. Een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en regionale omgeving,
 2. Bij te dragen aan een optimale werknemerstevredenheid,
 3. Het bewaken, bijsturen en verlagen van milieubelasting,
 4. Te zorgen voor beheersbare risico’s en verantwoordelijkheden.

UITGANGSPUNTEN

 1. Streven naar een zorgvuldige balans tussen People, Planet en Profit bij alle bedrijfsbeslissingen.
 2. Streven naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Door het jaarlijks bewaken en rapporteren van onze milieubelasting zullen wij deze bijsturen waar nodig.
 3. Aanmoedigen en faciliteren van zelfontplooiing, multidisciplinaire inzetbaarheid en vitaliteit bij onze werknemers.
 4. Streven in onze personeelssamenstelling naar diversiteit in cultuur, geslacht en leeftijd.
 5. Creëren van re-integratie kansen op onze werklocaties.
 6. Aanbieden van duurzame mogelijkheden voor zowel potentiële als vaste klanten die aansluiten bij de behoeftes.
 7. Bij het inkopen van producten en diensten letten op de sociale- en milieuaspecten die bij de productie, het transport en het gebruik een belangrijke rol spelen en daarover afspraken maken met leveranciers en afnemers.
 8. Stimuleren van creativiteit bij het zoeken naar innovatieve kansen op het gebied van duurzame producten / diensten.
 9. Open staan voor een transparante ketensamenwerking en partnerschappen en bereidheid om kennis en ervaringen actief te delen.
 10. Leveren van een positieve bijdrage aan de leefbaarheid in de regio waarmee wij zijn verbonden.
 11. Jaarlijks de doelstellingen met betrekking tot duurzaam ondernemen evalueren. Hieruit volgt het nieuwe jaarplan ‘Duurzaam Ondernemen’ die wordt gepresenteerd aan de betrokkenen.

Met het ondertekenen van dit manifest conformeert de directie en het management van de Bergh bedrijven te handelen in de geest van duurzaam ondernemen.

Parkeergarages Gemeente Den Haag

Onderscheiden door het leveren van kwaliteit

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag

Solliciteer direct

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar nieuwe collega's.

Bekijk hier de vacatures